Over ons


 • Op het gebied van service, onderhoud en nazorg wordt men vaak geconfronteerd met relatief hoge storingspercentages en ongewenst hoge kosten.

  Wij zijn merkonafhankelijk en adviseren iedereen om voor de gevelonderhoudsinstallaties een onderhoudscontract af te sluiten, aangezien deze installaties het meeste te lijden hebben van langdurige stilstand en dus een lage gebruiksfrequentie. Door deugdelijk uitgevoerd preventief onderhoud kunnen in veel gevallen de storingen tot een minimum worden beperkt, waardoor het aantal wachturen voor de gebruikers afneemt.

  Bij het afsluiten van een onderhoudscontract wordt uw installatie op gezette tijden onderhouden. Mocht tijdens het bezoek van onze vaste servicemonteur blijken, dat er een defect aan de installatie is dat niet meteen verholpen kan worden, brengen wij u hiervan telefonisch en schriftelijk op de hoogte. Wij zullen u dan ook een passende aanbieding doen het defect te verhelpen.

  Voorspelbare kosten geven wij u vroegtijdig aan, zodat u daarmee budgettair rekening kunt houden. Ook meerjarige begrotingen behoren tot de mogelijkheden. Zo krijgen eigenaren en beheerders een reëel inzicht in de toekomstige kosten.

  Indien uw installatie de jaarlijkse keuring door een onafhankelijk keuringsinstituut moet ondergaan, kunnen wij voor de benodigde begeleiding zorgen. Als u dat op prijs stelt, kan ook de volledige coördinatie en facturering hiervan via ons verlopen.

  Offerte Aanvragen